Kort om Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv

 

Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv bildades 1945.

Verksamheten bedrivs på ideell basis med stöd av årsavgifter från

Arkivets Vänner (stödmedlemmar), från Arkivets medlemmar (föreningar/företag) sam försäljning av kalendrar.    


I arkivet finns föreningsarkivalier från c:a 155 föreningar från Dannemora, Film och Morkarla socknar. Ett 30-tal föreningar är aktiva i dagsläget.


I arkivet finns ungefär 25 000 bilder, varav de äldsta härrör från 1800-talet.                   

Dessutom finns uppsatser, klippböcker och böcker med anknytning till bygden.

 

Ett urval av Arkivets medlemsföreningar  

Bostadsrättsföreningen Sadelmakaren

Dannemorabygdens Centerpartiavdelning

Dannemora Hembygdsförening

Films SK

Föreningen Orangeriträdgården Österbybruk

Föreningen Österby Herrgårdsspel

Morkarla Bygdegårdsförening

IFK/Dannemora/Österbybruk

IF Metall Avd 12 Österby Gjuteri

Lions Club Österbybruk-Dannemora

PRO Dannemora

SPF Jernet

Österbybruks Knutmassoförening

Österbybruks Första Majblommans Riksfund

Österby-Dannemora Socialdemokratiska Förening

Österby Gymnastikklubb

Österby Tennisklubb

                                                                         

Kontakt:

E-post: Bruksarkivet@telia.com