Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkivKort om Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv

 

Dannemora förenings- och hembygdsarkiv, till vardags kallat Arkivet, började sin verksamhet 1945. Arkivet bedrivs på ideell basis med stöd av årsavgifter från Arkivets Vänner (stödmedlemmar), från Arkivets medlemmar (föreningar/företag) samt försäljning av kalendrar med mera.

I Arkivets samlingar finns bland annat:


  • föreningsarkivalier från c:a 155 föreningar från Dannemora, Film och Morkarla socknar. Ett 30-tal föreningar är aktiva i dagsläget och bidrar med föreningsarkivalier till Arkivet.
  • ungefär 25 000 bilder, varav de äldsta härrör från 1800-talet. Mycket av bildmaterialet är skänkt av ättlingar till ägarna av bilderna.
  • uppsatser, klippböcker och böcker med anknytning till bygden.

Arkivets samlingar är en rik källa att ösa ur om man vill veta mer om bygdens historia.

 

    Foto: Arkivets samling                                                           Foto: Arkivets samling        
Dannemorabygdens Förenings-och Hembygdsarkiv

Vallonvägen 1

748 31 Österbybruk


E-post: Bruksarkivet@telia.com 

 


Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se