Kort om Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv

 

Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv bildades 1945.

Verksamheten bedrivs på ideell basis med stöd av årsavgifter från

Arkivets Vänner (stödmedlemmar), från Arkivets medlemmar (föreningar/företag) sam försäljning av kalendrar.    


I arkivet finns föreningsarkivalier från c:a 155 föreningar från Dannemora, Film och Morkarla socknar. Ett 30-tal föreningar är aktiva i dagsläget.


I arkivet finns ungefär 25 000 bilder, varav de äldsta härrör från 1800-talet.                Därutöver finns uppsatser, klippböcker och böcker med anknytning till bygden.

 


                                                                         

Kontakt:

E-post: Bruksarkivet@telia.com