Användbara länkar

Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och har ett

särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige.  

Riksarkivet har75 mil handlingar varav 130 miljoner bilder digitalt på nätet.


Landsarkivet i Uppsala är en del av Riksarkivet. Landsarkivet ingår i Uppsala

arkivcentrum som ligger på von Kræmers allé 19, i kvarteret Blåsenhus. Det är gratis att besöka Landsarkivet och att titta på materialet är kostnadsfritt.

 

Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu

inte digitaliserats. I databsaen hittar du författararkiv och andra personarkiv,

reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska

planscher, brev, skissböcker och mycket annat. Materialet är fritt att använda.


Arkiv digital har cirka 87 miljoner färgbilder på kyrkböcker och
andra historiska dokument. Här finns sökbara personregister, register för födda, vigda och 

döda. Det finns olika typer av handlingar såsom kyrkböcker, mantals-längder, bouppteckningar, värnpliktskort, jordbruksräkningen 1944, domböcker,

generalmönsterrullor, båtsmansrullor och mycket mer. 


Lantmäteriet har en av världens största kartskatter. I det digitala arkivet finns mer än en

miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som till 1628.


Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. I centrum för museets verksamhet står

den uppländska kulturen och det uppländska kulturarvet. I Upplandsmuseets samlingar

finns idag omkring 2,5 miljoner fotografiska bildbärare av olika slag.


Folkrörelsearkivet i Uppsala arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets

handlingar. Huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att

inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda

föreningar. Arkivet förvarar även fotografier, fanor, affischer, föremål och

ljudinspelningar.


Sällskapet Vallonättlingar dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i Sveriges ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta område.www.kar


Kartor gamla och nya kartor över Sverige. Kontakt:

 E-post: Bruksarkivet@telia.com