Sven Olofsson Åkerman född 1701 och död 1741 är en stamfader för släkten Åkerman.

 

Åkerman var dragon nr 119 i Fors socken, Rävsunds kompani i Jämtlands dragonregemente åren 1722-1741.

 

Under ryska kriget 1741-1743 kommenderades Jämtlands fältjägareregemente till Stockholm som garnisonstrupp att försvara huvudstaden mot Ryssarna.

Det blev stort manfall då många blev sjuka under den 5 veckor långa marschen ned till Stockholm. Åkerman dog i Stockholm dec. 1741 i sviterna efter marschen.

 

Sonen Olof Svensson Åkerman född 1730-09-01i Utanede, Fors Jämtland. Olofs familj flyttade våren 1768 från Jämtland till Saringe Tuna, Uppland.

 

Våren 1769 flyttade familjen till Norrkulla (Storvägstorpet) Morkarla och Olof började arbeta som bruksskogvaktare.

 

Skogvaktaryrket gick i arv flera generationer.

 

Harry Åkerman blev intresserad av släkten och började utforska varifrån de kom och övriga släktingar till honom, hans arbete finns nu att ta del av i Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv.

 

Harry Åkerman utökade sin forskning med att dokumentera alla som blev ingifta i Åkermans släkt och de flesta av Morkarlas innevånare från 1700-talet och fram till våra dagar finns i arkivet som i idag består av ca; 21.000 personer.

 

1969 bildade Harry Åkerman en släktförening, den har även antagit ett eget släktvapen, vapnet är registrerat i Skandinavisk vapenrulla.

 

Den som vill ha ytterligare upplysningar om släkten kan mejla till föreningens kassör, adressen är: christerlotta.ohlstrom@telia.comAVTAL


December 2016


Bakgrund


Harry Åkerman överlät i samband med 1994 års släktträff upphovsrätten till sitt släktforskningsmaterial om släkten Åkerman till Åkermans släktförening.


År 2000 lät Anny Åkerman deponera släktforskningsmaterialet hos Morkarla bygdegårdsförening. Samma år skänkte Åkermans släktförening 1 000 kr till Morkarla bygdegårdsförening för inköp av bl a ett brandsäkert förvaringsskåp.


År 2010 överlät Anny Åkerman det deponerade släktforskningsmaterialet till Morkarla bygdegårdsförening. Enligt avtalsvillkoren skulle materialet återgå till Anny Åkerman, hennes familj eller Åkermans släktförening vid eventuellt upplösande av Morkarla hembygdsförening. Överlåtelseavtalet är undertecknat av Anny Åkerman, Morkarla bygdegårdsförening och Åkermans släktförening.

I en bilaga till överlåtelseavtalet finns en förteckning på kopierat släktforskningsmaterial från Harry Åkerman (8 pärmar) samt ytterligare fem andra pärmar, betecknade Diverse församlingar, Folk – bygd, Bilder från Morkarla (2 pärmar) och Kyrkligt.


Morkarla bygdegårdsförening har nu meddelat att de önskar överlämna det förvarade materialet till Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv, eftersom där finns ändamålsenliga lokaler för arkivering samt större möjlighet att låta allmänheten ta del av släktforskningsmaterialet.Mot denna bakgrund ingår undertecknade följande avtal:


Det till Morkarla bygdegårdsförening överlåtna släktforskningsmaterialet, som upptagits i bilagan till 2010 års överlåtelseavtal, överlåtes härmed till Dannemorabygdens förenings-

och hembygdsarkiv för att där kunna användas i släktforskning av allmänheten.

Om Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv upplöses skall det överlåtna materialet återgå till Åkermans släktförening.


Bilaga; Förteckning på kopierat släktforskningsmaterial från Harry Åkerman.


…………………………..………………………………..

Anny ÅkermanAnders Eskilsson / Ordförande

Morkarla bygdegårdsförening

………………………………………………………………

K-G Ekeberg / OrdförandeTorkel Gille / Ordförande

Åkermans släktföreningDannemorabygdens förenings- och hembygdsarkivBilaga till avtal mellan Anny Åkerman, Morkarla bygdegård, Åkermans Släktförening och Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv.Åkermans släktforskning