Styrelse 2023

 


Torkel Gille


Ordförande


070-5818264

Göran Sveijer

Vice ordförande

Gunilla Spaak

Kassör

Agneta Johansson

Sekreterare

Christer Wahlström

Arkivföreståndare

Göran Isaksson

Ledamot

Olle Olsson

Ledamot

Sten-Ola Johansson

Ledamot

Christer Ohlström

Ledamot

Benny Lind

Suppleant

Styrelsen

Valberedning

 Dannemorabygdens Förenings-och Hembygdsarkiv

Vallonvägen 1

748 31 Österbybruk


E-post: Bruksarkivet@telia.comLotta Ohlström avtackades med blommor på årsmötet 21/3-2023, som avgående revisor efter år med mycket gott arbete