Österby Läsesällskap


Vid mitten av 1800-talet var tillgången till böcker begränsad för befolkningen i Österby. De hade inte tillgång till något bibliotek och böcker var dyra och svåra att få tag i. Folkbildningstanken hade börjat växa fram i Sverige och det fanns ett stort behov av kunskap och utbildning.  

Bruksläkaren Carl Hagberg och några andra bruksbor tog initiativ till att bilda Österby Läsesällskap. Tillsammans kom de överens om att sända ett upprop till alla bruksarbetare i Österby. Det var 80 personer från Österby, Morkarla och Gubbo som ville vara med och bilda  en förening.


Den 26 november 1852 bildades Österby Läsesällskap och det var den första ideella föreningen Österbybruk. Till att börja med köptes mest fackböcker till biblioteket men senare även skönlitteratur och barnböcker. Medlemmarna betalade en årsavgift för att få tillgång till biblioteket och man fick  ”böter” om man behöll böckerna för länge eller hade sönder dem.

I Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv finns delar av bokbeståndet, protokoll, årsredovisningar, kassaböcker och annat bevarat.


Läsesällskapet verkade under åren 1852-1932.

 

Delar av Österby Läsesällskaps bokbestånd finns bevarat i Bruksarkivet.

Foto: Eva Dubois Ehrengren, 2021

Läsesällskapets ordförandeklubba.

Foto: Eva Dubois Ehrengren, 2021

Exempel på böcker från Läsesällskapets bibliotek.

Foto:Eva Dubois Ehrengren 2021

Stränga regler fanns om hur utlåningen av böcker skulle gå till. i varje bok fanns en sådan här lapp inklistrad.

Foto: Eva Dubois Ehrengren, 2021

Bildspel med material bevarat från Österby Läsesällskap

IMG_3697 ledamöter
IMG_3697 ledamöter
Ledamöter i Österby Läsesällskap 23 november 1865
IMG_3671
IMG_3671
Utdrag ur stadgarna för Österby Läsesällskap
IMG_3670
IMG_3670
Ordförandeklubba
IMG_3687
IMG_3687
Protokollbok för Österby Läsesällskap 1897-1931
IMG_3675_edited1
IMG_3675_edited1
Delar av den bevarade boksamlingen
IMG_3676
IMG_3676
Kassabok
IMG_3672
IMG_3672
Bok ur läsesällskapets boksamling
IMG_3674
IMG_3674
Exempel på bok ur Läsesällskapets boksamling
IMG_3678
IMG_3678
Förteckning över inköpta böcker 1908
IMG_3686___serialized1_edited2
IMG_3686___serialized1_edited2
Utdrag ur protokoll hållet vid Styrelsens för Aktiebolaget Österbybruks sammanträde i Stockholm den 6 oktober 1897
IMG_3688
IMG_3688
Protokoll från extra sammanträde 1903
IMG_3677_edited1
IMG_3677_edited1
Revisionsberättelse 1924
IMG_3684
IMG_3684
Historik över Österby Läsesällskaps 50-åriga verksamher 1902


Dannemorabygdens Förenings-och Hembygdsarkiv

Vallonvägen 1

748 31 Österbybruk


E-post: Bruksarkivet@telia.com