Om oss

Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv.

 

Vårt arkiv finns i centrum av Österbybruk, och med adress Vallonvägen 1.

 

Som vårt föreningsnamn säger så är vi  ett arkiv för våra medlemsföreningar men vi har också ett betydande antal enskilda stödmedlemmar i vår förening.

 

Arkivet har föreningsarkivalier samlade från 155 föreningar i vår bygd. Inte alla är aktiva men arkiven speglar en lång och intressant historia i bygden.

 

Utöver föreningsarkivalierna förvaras hos oss uppskattningsvis ca 25 000 bilder, de äldsta härrör sig från slutet av 1800-talet. Bildmaterialet är ofta skänkt av ättlingar till ägarna av bilderna – och tillsammans innehåller de en mycket intressant bildhistoria.

 

Den vänstra bilden här nedan visar nutid och historia i samma bild, och den visar en mycket vanligt förekommande eka som finns och har funnits i Stordammen Österbybruk under mycket lång tid. Byggtekniken utformades för att ekan skulle kunna ta sej fram i grunt vatten.

Den högra bilden visar den kända Stålboden som stod uppe vid Simbadet. Ett historiskt minnesmärke som inte finns kvar - den är numera riven.

 

 

 

Arkivets slogan är: Ditt intresse - är vår glädje!

 

 

 

En Österbyeka                                 Foto: Gunilla Kjellin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         a boden

                                      FotoTillhörArkivet

 

 

Flottare som arbetade på Stordammen.....

 

                                           Foto: Tillhör Arkivet

 

En bild som visar ett gäng flottare med sina redskap och arbetandes med en viktig uppgift under tidsperioden som omfattade åren 1917 t o m slutet av 1940-talet.

Då flottades timmer från Stordammen i Österbybruk och genom en byggd flottningskanal fram till Gimodammen. Där bearbetades timret i den nybbyggda sågen för att sen transporteras till olika användare. Bilden är ett exempel på forna tiders arbetsförhållanden. Den är skänkt till vårt arkiv och ger oss viktig kunskap om vår rika historia.

 

Den gamla Stålboden uppe vid Simbadet, numera riven

Foto: tillhör Arkivet

 

 

 

 

 

                                                  

Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se