Om oss

Vårt arkiv finner du/ni i centrum av Österbybruk, Uppland.

Vi är till för våra medlemsföreningar samtidigt har vi ett betydande antal enskilda stödmedlemmar kallade Arkivets vänner.


Arkivet har föreningsarkivalier samlade från ca 155 föreningar i vår bygd. Alla är inte aktiva men arkiven speglar en lång och intressant historia i bygden.


Utöver föreningsarkivalierna förvaras hos oss uppskattningsvis ca 25000 bilder, de äldsta härrör sig från slutet av 1800-talet. Bildmaterialet är ofta skänkt av ättlingar till ägarna av bilderna - och tillsammans innehåller de em mycket intressant bildhistoria.

Arkivets slogan är:


Ditt intresse - är vår glädje!

Den vänstra bilden här nedan visar nutid och historia i samma bild, och den visar en mycket vanligt förekommande eka som finns och har funnits i Stordammen Österbybruk under mycket lång tid. Byggtekniken utformades för att ekan skulle kunna ta sej fram i grunt vatten.


En Österbyeka                                 Foto: Gunilla Kjellin

En bild som visar ett gäng flottare med sina redskap och arbetandes med en viktig uppgift under tidsperioden som omfattade åren 1917 t o m slutet av 1940-talet.

Då flottades timmer från Stordammen i Österbybruk och genom en byggd flottningskanal fram till Gimodammen. Där bearbetades timret i den nybbyggda sågen för att sen transporteras till olika användare. Bilden är ett exempel på forna tiders arbetsförhållanden. Den är skänkt till vårt arkiv och ger oss viktig kunskap om vår rika historia.

                                     Foto: Tillhör arkivet                                         

Vi vet att det historiska Dannemora inte är känt bara i Uppland och Sverige utan även i stora delar av Europa. Numera kan vi också påstå att Dannemora Gruvor har blivit pånyttfödd, detta genom en nyetablering av företaget Dannemora Mineral, och som med sin gruvbrytning kommer att göra avtryck utanför vårt lands gränser i en nära framtid.

Dannemora gruvsamhälle är beläget i Östhammars kommun, i Uppland.

Det är på sin plats att ge en liten information om Dannemora ur ett historiskt perspektiv. Gruvan har en lång historia att förmedla. Det finns en mängd bevarade och intressanta platser och byggnader från svunnen tid.

Det mest säkra belägget att en verksamhet startade i det här området är daterat 1481. Då utfärdades ett så kallat privilegiebrev av Sten Sture d ä, till ärkebiskop Jacob Ulfsson i Uppsala, och i det brevet tilldelades han en fjärdedel av det, vid den tiden upptäckta Silverberget i Films socken. Det här räknar man som det första riktiga belägget för starten av Dannemora gruvors verksamhet.

Men det ska faktiskt sägas att det finns mycket som talar för att det långt tidigare förekom primitiv gruvbrytning i området. Man har funnit lämningar som daterats till 1200-talet.

Dannemora Gruvor idag är en plats som under sommarmånaderna lockar en stor mängd turister till oss. De guidade gruvvandringarna röner ett stort intresse av besökare från när och fjärran.

Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se