Vad händer nu:Vi arbetar vidare med att digitalisera delar av arkivet. Detta för att dels göra innehållet mer lättillgängligt för att i första hand kunna se vad som finns här dels för att undvika att visst material går förlorat såsom kasettinspelningar och diabilder.

Det är ett stort arbete som tar tid men med ett steg i taget går det framåt. Först att publiceras här kommer att vara de föreningar som förvarar sitt material här.

Vartefter kommer vi att fylla på med mer information.Föreningens målsättning är att samla och bevara arkivalier från de föreningar som varit och är verksamma inom vårt geografiska område.

Vi säljer nu 4 olika DVD-filmer. Priset är 150:- per styck


Järnets fångar

Filmen om Hasse Gille

Eldfesten

Per Gunnar Ahlbäck


Föreningen tar gärna emot gåvor från enskilda och bidrar därmed till att samla, bevara och dokumentera bygdens kulturhistoria i text och bild samt att ge kommuninvånarna, forskare och besökare tillgång till dokumentationen av föreningsliv och historia.

Vi har våra föreningsmedlemmar som är välkomna att lämna sina föreningsdokument till oss och vår uppgift är att bevara och förvara dessa på ett bra sätt. Vårt ändamål är nedtecknat i våra stadgar och lyder som följer;

Du/Ni som privatpersoner är hjärtligt Välkomna att stötta vår förening genom att bli medlem i Arkivets vänner för endast 100 kronor per år.

 


Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se