Välkommen till Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv

Lördagen den 10 november håller vi öppet på Arkivets dag från 10.00 till 14.00

Som vanligt mycket att fördjupa sig i. I år har vi särskilt fram forskningsresultat som Malla gjort, nya skärmutställningen om tre perioder i Brukets utveckling samt diabilder. Du kan även köpa nästa års almanacka fika och trivas.

 

 

Arkivet söker personer som kan vara intresserade av att deltaga i det nya projektet att börja digitalisera fotoarkivet som finns i arkivet.

Har du lust är du välkommen att höra av dig.

OBS!!!!!!!

 

Numera är alla verksamhet samlad i lokalerna en trappa ner.

Föreningens målsättning är att samla och bevara arkivalier från de föreningar som varit och är verksamma inom vårt geografiska område.

Ett historiskt motiv från Dannemora gruva. Ett gammalt gruvschakt på det äldsta fältet.           

En av de äldsta kända gruvorna i Dannemora, vilket betyder någon gång från 1500-1600-talet.

Det som fascinerar är att, fullt synligt, en isstod står året om på botten av den gamla gruvan utan att smälta.

Gruvschaktet är beläget alldeles i närheten av det berömda Triewaldska maskinhuset, ett av de fyra kulturminnesmärken som finns i gruvsamhället. Huset byggdes och stod klart 1728 för att inrymma Mårten Triewalds skapelse den så kallade eld- och luftmaskinen, Förväntningarna var höga när maskinen sattes igång 1728 men tyvärr fungerade den inte  som det var tänkt, och efter sex år upphörde verksamheten.

Foto: Gerty Bohman

Svavelgruvan och sedimentdammarna i bakgrunden.

Foto: Gerty Bohman 

Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se